Hyundai Vinh là đại lý ủy quyền của  Hyundai Thành Công Việt Nam tại Nghệ An.

 Hyundai Vinh -  đại lý ủy quyền của  Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC), với các sản phẩm chất lượng cao của nhà sản xuất ô tô hàng đầu Hàn Quốc cộng với sự nỗ lực về kinh doanh và dịch vụ

0911 371 666