Bảng giá Dự toán chi phí Hỗ trợ trả góp Hướng dẫn thủ tục
All New Elantra
All New Elantra
Dự toán chi phí
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn 599.000.000 VNĐ
Elantra 1.6 AT Đặc Biệt 669.000.000 VNĐ
Elantra 2.0 AT Cao Cấp 729.000.000 VNĐ
Elantra N-line 799.000.000 VNĐ
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
New Santa Fe
New Santa Fe
Dự toán chi phí
Santa Fe 2.5 Xăng 1.055.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.2 Dầu 1.155.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp 1.275.000.000 VNĐ
Santa Fe 2.5 Dầu Cao Cấp 1.375.000.000 VNĐ
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
All New Stargazer
All New Stargazer
Dự toán chi phí
Stargazer 1.5 AT Tiêu Chuẩn 575.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Đặc Biệt 625.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 675.000.000 VNĐ
Stargazer 1.5 AT Cao Cấp 6 Ghế 685.000.000 VNĐ
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
Starex (H1)
Starex (H1)
Dự toán chi phí
Starex 2.4 M/T 6 chỗ 00 VNĐ
Starex 2.5 M/T 6 chỗ 00 VNĐ
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
Starex cứu thương
Starex cứu thương
Dự toán chi phí
Starex Cứu thương 2.4 M/T (máy xăng) 00 VNĐ
Starex Cứu thương 2.5 M/T (máy dầu) 00 VNĐ
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
Porter 150
Porter 150
Dự toán chi phí
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
Tucson 2023
Tucson 2023
Dự toán chi phí
Tucson Tiêu Chuẩn 845.000.000 VNĐ
Tucson Xăng Đặc Biệt 955.000.000 VNĐ
Tucson Dầu Đặc Biệt 1.060.000.000 VNĐ
Tucson Turbo 1.055.000.000 VNĐ
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
Creta 2023
Creta 2023
Dự toán chi phí
Creta 1.5 Cao Cấp 740.000.000 VNĐ
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn 640.000.000 VNĐ
Creta 1.5 Đặc Biệt 690.000.000 VNĐ
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
Palisade
Palisade
Dự toán chi phí
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
Custin
Custin
Dự toán chi phí
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
VENUE
VENUE
Dự toán chi phí
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
All new Accent
All new Accent
Dự toán chi phí
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
New GRAND i10
New GRAND i10
Dự toán chi phí
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666
New GRAND i10 Sedan
New GRAND i10 Sedan
Dự toán chi phí
Giá và khuyến mãi chính xác ở thời điểm hiện tại vui lòng liên hệ 0911371666

0911 371 666