Để gắn kết Khách hàng và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, từ ngày 01/12/2017, Chương trình Hyundai Membership được chính thức triển khai tại một số Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công.

1. Phát hành thẻ hội viên – Hyundai Membership

Phát hành Hyundai Membership (Thẻ Hội viên Hyundai) là một chương trình dành cho khách hàng khi mua và sử dụng dịch vụ của Hyundai tại các đại lý của Hyundai Thành Công. Hyundai Vinh triển khai chương trình nhằm đem đến cho khách hàng của đại lý dịch vụ chăm sóc tốt hơn cũng như tiện ích hơn.

Thẻ hội viên được cấp dưới dạng thẻ online  với 3 cấp độ thẻ.

Mỗi cấp độ có quyền lợi cũng như điều kiện được phát hành thẻ khác nhau.

Chỉ cần sở hữu xe Hyundai, khách hàng sẽ sở hữu ngay thẻ Thành viên với rất nhiều quyền lợi (tùy theo từng loại thẻ) 3 loại thẻ bao gồm: Thẻ Standard/Tiêu chuẩn, Thẻ Gold/Vàng, Thẻ Platinum/Bạch Kim sử dụng tại Hyundai Vinh .

Từ năm 2022 HYUNDAI Thành Công Việt Nam áp dụng chương trình thẻ Hyundai Membership trên toàn quốc, và định hướng Thành viên Hyundai Membership được sử dụng quyền lợi Hội Viên ở tất cả các Đại Lý Hyundai ủy quyền như nhau.

0911 371 666